Počet záznamů: 1  

Právo informačních technologií

  1. Polčák, Radim, 1978- Právo informačních technologií / Radim Polčák a kol. -- Vydání první. -- Praha : Wolters Kluwer, 2018. -- (Právní monografie). -- Kniha je dostupná také v systému ASPI. -- Anotace: Publikace se zaměřuje kromě metody práva informačních technologií na místní působnost práva na internetu, odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti, práva k datům a softwaru, elektronické dokumenty, doménová jména, data veřejného sektoru, ochranu soukromí a osobních údajů, regulaci elektronických komunikací a v závěru také na kyberbezpečnost a kyberkriminalitu. Každá kapitola je rozčleněna na obecný popis pojmu a rozbor regulatorního problému, popis jeho vývoje, systematický výklad právní úpravy, partikulární výklad jednotlivých dílčích otázek a shrnutí závěrů z jednotlivých podkapitol. -- ISBN : 978-80-7598-045-8 (vázáno). *2Právní monografie0 informační technologie * Internet * internetová adresa * poskytovatel internetových služeb * elektronický dokument * ochrana spotřebitele * osobní údaje * počítačová kriminalita * Česká republika