Počet záznamů: 1  

Ekonomika po kapitalizme

  1. Zajac-Vanka, Peter, 1955- Ekonomika po kapitalizme : hospodársky a sociálny model postkapitalistickej spoločnosti: národohospodársky aspekt troch čŕt ekonomickej demokracie (verzia pre Slovensko) / Peter Zajac-Vanka. -- Prvé vydanie. -- Bratislava : IRIS, 2017. -- Anotace: Publikace si klade za cíl definovat postkapitalistickou ekonomiku. Definuje nové makroekonomické hospodářské ukazatele a ekonomické ukazovatele, objasňuje nové pojmy a kritéria v ekonomice. Uvedeny jsou i korektury prvků ekonomické demokracie aplikovatelné do slovenské hospodářské praxe. -- ISBN : 978-80-89726-99-8 (brožováno). hospodářství * hospodářský systém * hospodářská reforma * národní hospodářství * tržní ekonomika * Slovensko