Počet záznamů: 1  

Trestní odpovědnost právnických osob

  1. Šámal, Pavel, 1953- Trestní odpovědnost právnických osob : komentář / Pavel Šámal, Jan Dědič, Tomáš Gřivna, František Púry, Jiří Říha. -- 2. vydání. -- V Praze : C.H. Beck, 2018. -- (Beckova edice komentované zákony). -- Obsahuje též: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim č. 418/2011 Sb., ze dne 27. října 2011. -- Anotace: Publikace ve své aktuální podobě je značně přepracovaná a doplněná. Jde nejenom o aktualizace zákona samého, ale i o změny výkladu k jednotlivým jeho ustanovením. Podstatně je upraven výklad týkající se nové úpravy vymezení trestných činů, kterých se může dopustit právnická osoba, přičitatelnosti trestného činu právnické osobě a možnostem jejího vyvinění, jakož i úpravě nového ochranného opatření zabrání části majetku. Druhé vydání díla nepomíjí vývoj judikatury, a současně reflektuje právní názory teorie především ohledně nových institutů zavedených v souvislosti s trestní odpovědností právnických osob a řízení proti nim. Judikatura je doplněna nejen o rozhodnutí publikované ve Sbírce rozhodnutí a stanovisek vydávané NS ČR, ale též o judikáty uveřejněné v Souboru trestních rozhodnutí NS ČR, a i z dalších zdrojů. -- ISBN : 978-80-7400-592-3 (vázáno). Dědič, Jan, 1952-. Gřivna, Tomáš, 1975-. Púry, František, 1958-. Říha, Jiří. Česko. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (2011, novela 2017). TOPO - komentář. *2Beckova edice komentované zákony0 trestní odpovědnost * trestní právo * právnická osoba * zákon * komentář k zákonu * Česká republika

Počet záznamů: 1