Počet záznamů: 1  

Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči

  1. Bareš, Pavel, 1978- Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči / Pavel Bareš ; technická spolupráce: Soňa Veverková, Drahomíra Zajíčková, Věra Malá, Petr Hráský. -- 1. vydání. -- Praha : VÚPSV, v. v. i., 2018. -- Anotace: Studie představuje výsledky výzkumného šetření, jehož cílem bylo zmapovat možnosti poskytování pomoci a podpory osobám ve výkonu trestu odnětí svobody (dále jen „VTOS“) a po VTOS při řešení problémů souvisejících s jejich rodinnou situací. V rámci tohoto výzkumu byli dotazováni pracovníci institucí penitenciární a postpenitenciární péče. -- ISBN : 978-80-7416-324-1 (brožováno). Veverková, Soňa, 1979-. Zajíčková, Drahomíra. Malá, Věra. Hráský, Petr vězeň * rodina * výsledky výzkumu * Česká republika

Počet záznamů: 1