Počet záznamů: 1  

Svůdnost sociálního experimentu

  1. Fasora, Lukáš, 1972- Svůdnost sociálního experimentu : nový člověk 20. století / Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Denisa Nečasová a kolektiv. -- Vydání první. -- Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2018. -- Vydáno jako součást řešení projektu Grantové agentury ČR "Centrum pro transdisciplinární výzkum kulturních fenoménů ve středoevropských dějinách: obraz, komunikace, jednání". -- Anotace: Kniha je věnována dobovým koncepcím nového člověka, které se utvářely v souvislosti s projekty sociálního inženýrství v Evropě 20. století. Nový člověk představoval symbol, vzor a zároveň cíl mnoha myšlenkových hnutí a proudů, které chtěly radikálně transformovat společnost a zároveň dosáhnout vyššího stupně humanity. Dobové obrazy nových mužů a žen předkládaly optimistické vize krásné a šťastné budoucnosti a slibovaly brzké překonání všech stávajících obtíží. Současně byly koncipovány jako protipól starých, údajně překonaných ideálů. -- ISBN : 978-80-7422-606-9 (vázáno). Hanuš, Jiří, 1963-. Nečasová, Denisa, 1974-. Centrum pro transdisciplinární výzkum kulturních fenoménů ve středoevropských dějinách: obraz, komunikace, jednání (projekt) společenská role * kulturní politika * 20. století

Počet záznamů: 1