Počet záznamů: 1  

Long-term care in Europe

  1. Long-term Long-term care in Europe : a juridical approach / Ulrich Becker, Hans-Joachim Reinhard. -- Cham : Springer, 2018. -- Anotace: "This book provides a comprehensive overview on the long-term care systems in 12 EU member states and Norway and Switzerland. Focusing on the legal background and its main principles, it includes a comparative analysis which highlights the principal dissimilarities between European long term care benefits, but at the same time also a variety of features in common. It also discusses the increasingly transnational dimension of long-term as a result of migrants returning to their country of origin in old age, and the still-unsolved legal problem of entitlement to long-term care benefits in another EU-member state."--Cover. -- Anotace: -- Komplexní přehled o systémech dlouhodobé péče ve 12 členských státech EU a Norsku a Švýcarsku. Zaměřuje se na právní základ a jeho hlavní principy a zahrnuje srovnávací analýzu, která zdůrazňuje hlavní rozdíly mezi výhodami dlouhodobé péče, ale současně také celou řadu společných rysů. Rovněž se zabývá nadnárodním rozměrem, který dlouhodobě vzrůstá v důsledku návratu migrantů do rodné země ve stáří a stále nevyřešeného právního problému nároku na dávky dlouhodobé péče v jiném členském státě EU. -- ISBN : 978-3-319-70080-9 (vázáno). Becker, Ulrich, 1960-. Reinhard, Hans-Joachim sociální pomoc * sociální zabezpečení * sociální politika * právní postavení * Evropa * Rakousko * Česká republika * Francie * Německo * Maďarsko * Itálie * Nizozemsko * Norsko * Polsko * Slovinsko * Španělsko * Švédsko * Švýcarsko * 1. polovina 21. století

Počet záznamů: 1