Počet záznamů: 1  

Životní prostředí

  1. Životní Životní prostředí : vodní hospodářství, ochrana ovzduší, ochrana přírody a krajiny, zemědělský půdní fond, horninové prostředí, odpadové hospodářství, obaly, posuzování vlivů na životní prostředí, chemické látky, geneticky modifikované organismy a produkty, prevence závažných havárií, integrovaná prevence znečištění, ekologická újma, ukládání oxidu uhličitého : vodní zákon s vyznačenými změnami od 1.1.2019 : velká novela zákona o ochraně ovzduší : redakční uzávěrka 1.9.2018. -- Ostrava : Sagit, [2018]. -- (ÚZ : úplné znění ; číslo: 1277). -- Názvové informace z obálky. -- Anotace: Publikace obsahuje aktuální znění 28 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: obecně závazné právní předpisy (zákon o životním prostředí, o právu na informace, o inspekci); vodní hospodářství; ochrana ovzduší, přírody a krajiny; ochrana zemědělského půdního fondu a horninového prostředí; odpadové hospodářství a obaly; posuzování vlivů na životní prostředí; nakládání s chemickými látkami a s geneticky modifikovanými organismy a produkty; prevence závažných havárií; integrovaná prevence znečišťování; ukládání oxidu uhličitého. Zásadními změnami byl dotčen zákon o ochraně ovzduší a zákon o vodách. Menší změny nastaly u většiny dalších zákonů. Za každým zákonem je přehled jeho prováděcích předpisů. -- ISBN : 978-80-7488-310-1 (brožováno). *2ÚZ : úplné znění ; číslo: 12770 vodní zdroje * atmosféra * ochrana krajiny * ochrana půdy * ochrana životního prostředí * zemědělská půda * nerostné zdroje * nakládání s odpadem * vliv na životní prostředí * chemický výrobek * geneticky modifikovaný organismus * předcházení ekologickým rizikům * havarijní znečištění * ekologická odpovědnost * oxid * legislativa * Česká republika

Počet záznamů: 1