Počet záznamů: 1  

První československý zákon

  1. Vojáček, Ladislav, 1952- První československý zákon : pokus o opožděný komentář / Ladislav Vojáček. -- Vydání první. -- Praha : Wolters Kluwer, 2018. -- (Právní monografie). -- Kniha je dostupná také v systému ASPI. -- Anotace: Publikace komentuje Zákon o zřízení samostatného československého státu č. 11/1918 Sb. z. a n., označovaný též jako recepční zákon nebo první ústavní provizorium, aby s důrazem na státoprávní aspekty přiblížila širší souvislosti vzniku Československa. Sleduje, jak si v roli zákonodárce počínal Národní výbor československý a jeho přímý pokračovatel – revoluční Národní shromáždění. -- ISBN : 978-80-7552-185-9 (brožováno). *2Právní monografie0 ústava * ústavní právo * legislativní proces * vznik Československa (1918) * národní parlament * komentář k zákonu * Československo * rok 1918