Počet záznamů: 1  

The Principle of subsidiarity and its enforcement in the EU legal order

  1. Granat, Katarzyna The Principle of subsidiarity and its enforcement in the EU legal order : the role of national parliaments in the early warning system / Katarzyna Granat. -- First published in Great Britain. -- Oxford ; London ; New York ; New Delhi ; Sydney : Hart, 2018. -- (Parliamentary democracy in Europe). -- Anotace: Autorka se na příkladu Systému včasného varování (Early Warning System) pokouší ukázat princip subsidiarity při implementaci unijních právních předpisů do národního práva a úlohu národních parlamentů v tomto procesu. EWS byl zaveden jako odpověď na 'demokratický deficit' unie a jejích rozpínajících se kompetencí a představuje jednu z významných reforem Lisabonské smlouvy. -- ISBN : 978-1-50990-867-7 (vázáno). *2Parliamentary democracy in Europe0 právo Evropské unie * princip subsidiarity * národní právo * národní implementace práva Společenství * přenesení pravomoci * národní parlament * případová studie

Počet záznamů: 1