Počet záznamů: 1  

Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha

  1. Šubrt, Bořivoj, 1948- Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha : průměrný výdělek, srážky ze mzdy a další / Bořivoj Šubrt. -- 1. aktualizované vydání. -- Olomouc : Nakladatelství ANAG, [2018]. -- ©2018. -- (Práce, mzdy, pojištění). -- Navazuje na předchozí vydání knihy téhož autora Obsluha mzdy a platu (F 84231). -- Anotace: Publikace komplexně řeší problematiku odměňování jak v podnikatelské sféře, tak i ve veřejných službách a správě s rozšířením o výklad odměňování mzdou, platem a odměnou z dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti. Zabývá se též zúčtováním mzdy a platu ve vazbě na evidenci pracovní doby, splatností a výplatou mzdy, zjišťováním a používáním průměrného výdělku, srážkami ze mzdy podle všech právních předpisů, včetně exekucí a insolvence, a rovněž výpočtem úroků z prodlení. Využity jsou i některé významné soudní judikáty a stanoviska AKV – Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů. Kniha reaguje mj. na současný občanský zákoník a podává tak výklad například k nejasnostem u dohod o srážkách ze mzdy uzavíraných nyní podle něj a dále u exekucí či tzv. osobního bankrotu (oddlužení). Autorův výklad, který reaguje na situace i četné chyby z praxe, je doplněn řadou praktických příkladů, výpočtů a odpovědí na nejčastější dotazy. -- ISBN : 978-80-7554-138-3 (brožováno). Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha - průměrný výdělek, srážky ze mzdy a další. *2Práce, mzdy, pojištění0 mzda * práce * odměňování za práci * pracovní doba * srážky ze mzdy * Česká republika