Počet záznamů: 1  

Šest kapitol o disentu

  1. Suk, Jiří, 1966- Šest kapitol o disentu / Jiří Suk, Michal Kopeček, Kristina Andělová, Tomáš Vilímek, Tomáš Hermann, Tomáš Zahradníček. -- Praha : Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2017. -- (Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR ; 51/2017). -- Anotace: Monografie je věnována československému disentu v časech komunistického režimu, demokratické revoluce a liberální transformace. Její tematický a obsahový rámec ohraničují mezníky „obnovení pořádku“ po srpnu 1968, vzniku Charty 77, pádu komunistického režimu v listopadu 1989 a manifestací občanského neklidu v letech 1999–2000. Jejím cílem je představit disent jako politický, kulturní a duchovní faktor působící až do našich dnů. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány disidentskému legalismu a zrodu právního odporu; politickým perspektivám socialistické opozice po sovětské okupaci; vlivu a rezonanci disidentských myšlenek v československé společnosti; svobodnému filosofickému myšlení v podmínkách vnější nesvobody; názorovému a politickému profilování disidentů po pádu komunistického režimu; možnostem a limitům morálního vzdoru vůči politice jako technologii moci v podmínkách komunistické diktatury i liberální demokracie. -- ISBN : 978-870-7285-208-6 (brožováno). Kopeček, Michal, 1974-. Andělová, Kristina, 1987-. Vilímek, Tomáš, 1976-. Hermann, Tomáš, 1974-. Zahradníček, Tomáš, 1971-. *2Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR ; 51/20170 disident * období normalizace v Československu * autoritativní režim * Charta 77 * postkomunismus * Československo * rok 1968 * rok 1989 * 2. polovina 20. století * 1. desetiletí 21. století

Počet záznamů: 1