Počet záznamů: 1  

Josef Hybeš (1850-1921)

  1. Fasora, Lukáš, 1972- Josef Hybeš (1850-1921) : život, dílo a mýtus / Lukáš Fasora. -- Vydání první. -- Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2017. -- Vydáno pro Centrum pro transdisciplinární výzkum kulturních fenoménů ve středoevropských dějinách: obraz, komunikace, jednání. -- Anotace: Život dělnického vůdce a předáka sociální demokracie Josefa Hybeše byl v minulosti častokrát námětem historických i uměleckých zpracování. Není divu, už na sklonku života byl Hybeš osobností legendární a mytickou s až uhrančivým vlivem na mnoho svých současníků. Byl nazýván Rudým světcem, Českým Tolstojem, Patriarchou strany, Maršálem chudých nebo prostě „naším Pepíkem“. Jeho košatá osobnost byla v bouřlivé době konfrontována s mnoha nesmírně složitými otázkami a přezdívky naznačují, jak pestré a rozporné byly úlohy, které mu publikum připisovalo. Kniha analyzuje životní příběh Josefa Hybeše a z něj vycházející mýtus z pohledu čtyř nejdůležitějších rolí: prostého proletáře, internacionalisty, revolucionáře a lidumila. -- ISBN : 978-80-7422-580-2 (NLN ; brožováno). Centrum pro transdisciplinární výzkum kulturních fenoménů ve středoevropských dějinách: obraz, komunikace, jednání (projekt) Hybeš, Josef (1850-1921) * politik * člen parlamentu * dělnické hnutí * sociální demokracie * sociálně-demokratická strana * životopis * Čechy (země) * Československo * 2. polovina 19. století * 1. polovina 20. století

Počet záznamů: 1