Počet záznamů: 1  

Zákon o vyvlastnění

  1. Vlachová, Barbora 1988- Zákon o vyvlastnění : komentář / Barbora Vlachová. -- 1. vydání. -- V Praze : C.H. Beck, 2018. -- (Beckovy komentáře). -- Přehled souvisejících právních předpisů. -- Obsahuje též: Zákon o oceňování majetku. -- Anotace: První vydání komentáře k zákonu o vyvlastnění poskytuje ucelený výklad jednotlivých ustanovení zákona, doplněný odkazy na související literaturu a stěžejní soudní rozhodnutí. Snaží se zodpovědět některé otázky, které se v souvislosti s přijetím nové právní úpravy vyskytly. -- ISBN : 978-80-7400-036-2 (vázáno). Česko. Zákon o vyvlastnění (2006, novela 2016). Česko. Zákon o oceňování majetku (1997, novela 2012). Komentář - VyvlZ. *2Beckovy komentáře0 vyvlastnění * zákon * komentář k zákonu * Česká republika

Počet záznamů: 1