Počet záznamů: 1  

Dovolání

  1. Svoboda, Karel, 1973- Dovolání / Karel Svoboda, Klára Trněná. -- Vydání první. -- V Praze : C.H. Beck, 2018. -- (Právní instituty). -- Anotace: Většinu dovolání podaných v civilním řízení Nejvyšší soud odmítne proto, že neobsahují dostatečné vymezení předpokladu přípustnosti nebo dovolacího důvodu. Těmito nedostatky dovolání trpí přesto, že je zpravidla sepisují advokáti. Již z tohoto faktu je zřejmé, že výklad ustanovení o tomto opravném prostředku způsobuje zásadní obtíže. Nejistotu, jak Nejvyšší soud s konkrétním dovoláním naloží, prohlubuje i rozpor mezi judikaturou Nejvyššího soudu a Ústavního soudu ohledně otázky, zda a do jaké míry je předpoklad přípustnosti dovolání samostatnou náležitostí dovolání, nebo jestli stačí, když je jasně vymezen jen dovolací důvod. Nejasné je i to, zda je možné dovolání do rozhodnutí ve věci samé opřít jen o procesní vadu, které se dopustil nebo kterou toleroval odvolací soud. Diskuze vzbuzuje i to, za jakých okolností Nejvyšší soud musí za účelem rozhodnutí o dovolání nařídit jednání. -- ISBN : 978-80-7400-685-2 (brožováno). Trněná, Klára, 1991-. *2Právní instituty0 občanskoprávní řízení * soudní řízení * odvolání * soud vyšší instance