Počet záznamů: 1  

Dôchodkové fondy vo svete a na Slovensku

  1. Árendáš, Peter Dôchodkové fondy vo svete a na Slovensku / Peter Árendáš, Božena Chovancová, Vladimír Gvozdják, Jaroslav Hudcovský, Michaela Dorocáková, Patrik Slobodník. -- Prvé vydanie. -- Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. -- Anotace: Problematika kapitalizačných pilierov v rámci systémov dôchodkového zabezpečenia je v súčasnosti, najmä vzhľadom k nepriaznivému demografickému vývoju, veľmi aktuálna v mnohých krajinách sveta. Napriek tomu, že kapitalizačný alebo inak nazývaný II. pilier dôchodkového zabezpečenia už dlhé roky funguje aj na Slovensku. Monografia prináša stručný prehľad vývoja systémov dôchodkového zabezpečenia vo vybraných krajinách. Ďalej sa zameriava na spomínaný kapitalizačný pilier, správu dlhopisového portfólia, akciových portfólií, indexovanie, pričom v závere je priestor venovaný dôchodkovej reforme na Slovensku schválenej v roku 2003, jej príčinám a výsledkom. -- ISBN : 978-80-8168-663-4 (brožováno). Chovancová, Božena, 1952-. Gvozdják, Vladimír. Hudcovský, Jaroslav. Dorocáková, Michaela. Slobodník, Patrik důchodové pojištění * penzijní připojištění * převoditelný cenný papír * Slovensko * Česká republika * Spojené státy * Japonsko * Čína * Chile * monografie