Počet záznamů: 1  

Global production networks in Central European countries: the case of the Visegrad Group

  1. Vlčková, Jana Global production networks in Central European countries: the case of the Visegrad Group / Jana Vlčková. -- First edition. -- [Praha] : Oeconomica, nakladatelství VŠE, 2017. -- Nad názvem: University of Economics, Prague. -- Na obálce nad názvem: Fakulty of International Relations VŠE. -- Anotace: Tato kniha se zaměřuje na zapojení zemí Visegrádu do světové ekonomiky s využitím konceptu globálních produkčních sítí. V knize jsou podrobněji popsány hlavní exportní odvětví: automobilový a elektronický průmysl a služby. Pozornost je věnována také roli zahraničního kapitálu a jeho vlivu na tvorbu, kontrolu a získávání přidané hodnoty v kontextu existujících politik, možností upgradingu a technologických výzev. -- ISBN : 978-80-245-2197-8 (brožováno). Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta mezinárodních vztahů informatika v obchodu a managementu * globalizace * předmět podnikání * podpora vývozu * zahraniční investice * znalostní ekonomika * skupina Visegrád * hospodářská a sociální soudržnost

Počet záznamů: 1