Počet záznamů: 1  

Vybrané otázky z art práva

  1. Štěpáníková, Markéta, 1987- Vybrané otázky z art práva / Markéta Štěpáníková a kolektiv. -- 1. vydání. -- Brno : Masarykova univerzita, 2017. -- (Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity ; svazek č. 593. Řada teoretická. Scientia =. Acta Universitatis Brunensis. Iuridica ; vol. 593. Scientia). -- Na obálce nad názvem: Masarykova univerzita, Právnická fakulta. -- Anotace: Publikace se zabývá právní úpravou umění na vnitrostátní i mezinárodní úrovni. V první části jsou rozebrána obecná témata jako kulturní politika a ty aspekty autorského práva, které jsou pro umění relevantní. V druhé části jsou pojednány ty vybrané umělecké oblasti, které nejsou zatím z právního hlediska dosud dostatečně uchopeny. Cílem publikace je představit novou právní oblast, které dosud nebyla v českém kontextu věnována dostatečná pozornost navzdory rostoucí poptávce z praxe. -- ISBN : 978-80-210-8679-1 (brožováno). Masarykova univerzita. Právnická fakulta. *2Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity ; svazek č. 5930 umění * autorské právo * kulturní politika