Počet záznamů: 1  

Daňové právo de lege lata

  1. Jánošíková, Petra, 1975- Daňové právo de lege lata / Petra Jánošíková a kolektiv. -- 2. aktualizované vydání. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018. -- (Pro praxi). -- Anotace: Publikace podává přehled o současné podobě a stavu daňového práva v České republice v širších souvislostech a z čistě právního hlediska. Vychází z platných a účinných předpisů k 1. 1. 2018 a obsahově je členěna do pěti částí. Ve čtyřech kapitolách je zpracována materie daňového práva, daňového systému České republiky a problematika přímých a nepřímých daní. Poslední část souvisí s daňovým právem a je věnována bilančnímu právu. -- ISBN : 978-80-7380-687-3 (brožováno). *2Pro praxi0 daň * daňové právo * daňová soustava * Česká republika * bilance * monografie

Počet záznamů: 1