Počet záznamů: 1  

Civilný mimosporový poriadok

  1. Smyčková, Romana, 1962- Civilný mimosporový poriadok : komentár / Romana Smyčková, Marek Števček, Marek Tomašovič, Alexandra Kotrecová a kolektív. -- Bratislava : C.H. Beck, 2017. -- (Veľké komentáre). -- Obsahuje rejstřík. -- Anotace: Publikácia prináša komplexný pohľad a výklad civilného mimosporového poriadku na Slovensku, podávaný s dôrazom na základné a ustálené doktrinálne východiská, ale reflektuje aj vybrané prvé problémy aplikačnej praxe, s ktorými boli autori konfrontovaní na rôznych prednáškových fórach pre jednotlivé právnické profesie.Pridanou hodnotou výkladu je skutočnosť, že väčšina autorov komentára k mimosporovému poriadku sa podieľala na rekodifikácii civilného procesu a môže tak ozrejmiť zmysel a účel najmä procesných „noviniek“, a to tak v rovine komplexnej, ako aj pri analýze jednotlivých procesných inštitútov. -- ISBN : 978-80-89603-54-1 (vázáno). Števček, Milan. Tomašovič, Marek, 1972-. Kotrecová, Alexandra, 1982-. *2Veľké komentáre0 občanskoprávní řízení * soudní řízení * výslech * Slovensko * zákon * aplikace zákona * komentář k zákonu

Počet záznamů: 1