Počet záznamů: 1  

Globální problémy profesní etiky právníků

  1. Moliterno, James E., 1953- Globální problémy profesní etiky právníků / James E. Moliterno, Paul D. Paton ; české vydání připravili Martin Kopa, Maxim Tomoszek, Vítězslav Dohnal. -- 1. české vydání. -- Praha : Wolters Kluwer, 2017. -- (Právní monografie). -- Přeloženo z angličtiny. -- "Překlad a doplňující texty k českému vydání Martin Kopa, Maxim Tomoszek, Vítězslav Dohnal"--Tiráž. -- Anotace: Profesní etika právníků se někdy označuje „právo právníků“ nebo „profesní odpovědnost“. Obojí směřuje ke stejnému cíli. V každodenní praxi totiž jako právníci čelíme mnoha etickým výzvám. Profesní etika by nám měla pomoci při jejich řešení. Tyto výzvy vyplývají z povahy právních profesí jako pomoci či nějaké jiné role při řešení složitých životních situací reálných lidí, které jsou často emočně vypjaté a jde v nich o hodně. Mohou tak snadno svádět ke snaze dosáhnout svého cíle za každou cenu. Nejčastěji se profesně etické problémy týkají otázek mlčenlivosti, střetu zájmů, odměňování právníků či obecně regulace jednotlivých právních profesí. Tam to ale nekončí. Profesní etika se ptá i na roli, kterou jako právníci máme ve společnosti, a na odpovědnost, která se s touto rolí pojí. Odpovědi na tyto otázky hledají právníci takřka po celém světě. Podané odpovědi však silně ovlivňuje, v jaké zemi se zrovna právník nachází, zda jde o zemi angloamerického nebo kontinentálního systému práva, jak je tam rozvinutá demokracie a právní stát. V České republice narážíme v tomto ohledu na zásadní deficit, protože mnohé z otázek, které tato kniha do hloubky analyzuje, zde zatím nebyly zásadněji diskutovány. Naším cílem proto je vyvolat ve čtenářích co možná nejvíce profesně etických otázek, na které poté společně můžeme hledat odpovědi. -- ISBN : 978-80-7552-838-4 (brožováno). Paton, Paul Douglas. Kopa, Martin, 1985-. Tomoszek, Maxim, 1979-. Dohnal, Vítězslav, 1973-. *2Právní monografie0 právnická profese * profesní etika

Počet záznamů: 1