Počet záznamů: 1  

Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami

  1. Potěšil, Lukáš, 1982- Vzory podání a úkonů podle správního řádu s vysvětlivkami / Lukáš Potěšil, Kateřina Frumarová, Lukáš Glaser, David Hejč, Anna Chamráthová, Pavel Mates, Miroslav Mocek, Klára Norková, Olga Pouperová. -- Vydání první. -- Praha : Leges, 2017. -- (Praktik). -- Anotace: Publikace obsahuje vzory podání, které je možné učinit vůči rozličným správním orgánům, a vzory úkonů, které činí správní orgány. Celkem 184 vzorů vychází z obsahu správního řádu a jeho jednotlivých ustanovení. Jsou to vzory úkonů, které mohou být učiněny v různých procesních postupech a v jejich různých stadiích. Zastoupeny jsou jak vzory úkonů, které je možné učinit a uplatnit v rámci správního řízení, tak i vzory vztahující se k postupům v rámci tzv. jiných úkonů, veřejnoprávních smluv, opatření obecné povahy a stížností. Každý vzor je doplněn vysvětlivkami, které jej zasazují do kontextu a informují o souvislostech, které jsou s ním spojeny. -- ISBN : 978-80-7502-213-4 (brožováno). Frumarová, Kateřina. Glaser, Lukáš, 1983-. Hejč, David, 1986-. Chamráthová, Anna. Mates, Pavel, 1947-. Mocek, Miroslav. Norková, Klára. Pouperová, Olga. *2Praktik0 správní řízení * orgány veřejné správy * správní právo * správní odpovědnost * Česká republika * příručka

Počet záznamů: 1