Počet záznamů: 1  

Prezident republiky

  1. Koudelka, Zdeněk, 1969- Prezident republiky / Zdeněk Koudelka ; s předmluvami Václava Klause a Miloše Zemana. -- 2. aktualizované a doplněné vydání. -- Praha : Leges, 2018. -- (Teoretik). -- Pod názvem: Publikace byla vydána ve spolupráci a s podporou Vysoké školy Karla Engliše. -- Anotace: Kniha se zabývá vrcholným státním orgánem z právního pohledu - od volby prezidenta přes slib, zabezpečení výkonu funkce, sídlo a vlajku, až po jeho odpovědnost, kontrasignaci a zastupování. Část knihy je věnována pravomocem a právům prezidenta. Zde jsou uváděny i případy, které vyvolaly právní či politické diskuze, jako je spor o ratifikaci mezinárodních smluv, jmenování soudců, součinnosti s vládou atd. Kniha vyjadřuje stanovisko, že prezident republiky u nás je významný státní i politický činitel a ne pouhý notář. Postavení prezidenta ve vztahu k vládě je určováno i politicky, nejen právně. Má-li vláda slabou parlamentní podporu, vzrůstá vliv prezidenta. Je-li vláda silná, má to vliv i na faktické postavení prezidenta republiky. Určující je i to, že u nás byly prezidenty výrazné politické osoby. -- ISBN : 978-80-7502-126-7 (Leges ; brožováno). Klaus, Václav, 1941-. Zeman, Miloš, 1944-. Vysoká škola Karla Engliše v Brně. *2Teoretik0 hlava státu * prezidentské volby * politický režim * Česká republika

Počet záznamů: 1