Počet záznamů: 1  

Občanský soudní řád

  1. Svoboda, Karel, 1973- Občanský soudní řád : komentář / Karel Svoboda, Petr Smolík, Jiří Levý, Renáta Šínová a kolektiv. -- 2. vydání. -- V Praze : C.H. Beck, 2017. -- (Beckova edice komentované zákony). -- Anotace: Komentovaný zákon reaguje na celkem dvanáct změn občanského soudního řádu, k nimž došlo v mezidobí od prvního vydání z roku 2013. Novinky se týkají například výkonu rozhodnutí prodejem nemovitých věcí, předpokladů přípustnosti dovolání, režimu exekučního postihu majetku nacházejícího se ve společném jmění manželů a majetku manžela povinného. -- ISBN : 978-80-7400-673-9 (vázáno). Smolík, Petr 1975-. Levý, Jiří, 1968-. Šínová, Renáta, 1978-. Česko. Občanský soudní řád (1963, novela 2017). OSŘ - komentář. *2Beckova edice komentované zákony0 občanskoprávní řízení * soudní řízení * Česká republika * interpretace práva * zákon * komentář k zákonu