Počet záznamů: 1  

Informovaný souhlas

  1. Ptáček, Radek, 1975- Informovaný souhlas : etické, právní, psychologické a klinické aspekty / Radek Ptáček, Petr Bartůněk, Jan Mach et al. -- První vydání. -- Praha : Galén, [2017]. -- ©2017. -- (Edice celoživotního vzdělávání ČLK). -- Anotace: Informovaný souhlas pacienta je v současné době nezbytnou součástí jakéhokoliv poskytování zdravotních služeb. Je to úkon, který má velmi široký kontext, a to nejen právní, tak jak je v současné době převážně vnímán. Problémy spojené s uplatňováním informovaného souhlasu v lékařské praxi jsou značné. Způsob realizace informovaného souhlasu se v řadě případů stal pouhým administrativním úkonem, který se zcela vzdálil svému původnímu účelu a významu. Publikace shrnuje problematiku informovaného souhlasu v nejširších kontextech - etických, právních, psychologických a klinických. Zaměřuje se nejen na obecná etická a právní témata, ale rozebírá rovněž oborová specifika informovaného souhlasu v řadě oborů medicíny, nebo se věnuje konkrétním tématům v praktické rovině - např. informovaný souhlas u dětí, seniorů, osob s poruchami smyslů apod. -- ISBN : 978-80-7492-334-0 (vázáno). Bartůněk, Petr, 1939-. Mach, Jan, 1954-. *2Edice celoživotního vzdělávání ČLK0 informace * zdravotní péče * práva pacienta * lidská práva * služební tajemství * profesní etika * legislativa * zdravotnická služba * Česká republika * publikace

Počet záznamů: 1