Počet záznamů: 1  

Dílo Jana Amose Komenského

  1. Komenský, Jan Amos, 1592-1670 Dílo Jana Amose Komenského. 26/I, Korespondence. Část I, 1628-1638 = Johannis Amos Comenii Opera Omnia. 26/I, Epistulae. Pars I, 1628-1638 / vydali Martin Steiner, Tomáš Havelka, Vladimír Urbánek, Václav Bok, Markéta Klosová, Marcela Slavíková, Lucie Storchová, Kateřina Šolcová. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2018. -- Anotace: První svazek kritické edice Komenského korespondence zahrnuje 71 listů odeslaných a obdržených od roku 1628 do prosince 1638. Jedná se o dopisy z prvého lešenského pobytu, kdy Komenský navázal kontakty s předními představiteli dobové republiky učenců. Nejvýznamnějšími centry Komenského korespondenční sítě, kde byly dopisy z tohoto období psány či kam směřovaly, byly Lešno, Londýn, Gdaňsk a Amsterdam. Svazek obsahuje vedle předmluvy textově kritický aparát a věcné komentáře, regesty jednotlivých dopisů, bibliografický soupis, obrazové přílohy a rejstříky osob, prací a geografických názvů. -- ISBN : 978-80-200-2991-1 (vázáno). Steiner, Martin, 1946-. Havelka, Tomáš, 1967-. Urbánek, Vladimír, 1963-. Bok, Václav, 1939-. Klosová, Markéta, 1958-. Slavíková, Marcela. Storchová, Lucie, 1979-. Šolcová, Kateřina, 1968- Komenský, Jan Amos (1592-1670) * korespondence * inteligence * Čechy (země) * Evropa * 17. století

Počet záznamů: 1