Počet záznamů: 1  

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2016

  1. Mravčík, Viktor Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2016 / Viktor Mravčík, Pavla Chomynová, Kateřina Grohmannová, Barbara Janíková, Zuzana Tion Leštinová, Zdeněk Rous, Lucia Kiššová, Jan Kozák, Blanka Nechanská, Tomáš Vlach, Tereza Černíková, Hana Fidesová, Jiří Vopravil ; Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. -- Praha : Úřad vlády České republiky, 2017. -- ISBN : 978-80-7440-200-5 (brožováno). Chomynová, Pavla. Grohmannová, Kateřina. Janíková, Barbara, 1976-. Tion Leštinová, Zuzana. Rous, Zdeněk. Kiššová, Lucia. Kozák, Jan. Nechanská, Blanka, 1969-. Vlach, Tomáš. Černíková, Tereza. Fidesová, Hana. Vopravil, Jiří, 1968-. Česko. Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti. Česko. Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Sekretariát drogová závislost * omamná látka * obchodování s drogami * boj proti zločinu * léčba * Česká republika * 2. desetiletí 21. století

Počet záznamů: 1