Počet záznamů: 1  

Úmluvy mezinárodních organizací a české pracovní právo

  1. Janeček, Pavel, 1982- Úmluvy mezinárodních organizací a české pracovní právo / Pavel Janeček. -- Vydání první. -- Praha : Wolters Kluwer, 2017. -- (Právní monografie). -- Anotace: Kniha má za cíl seznámit čtenáře s mezinárodními úmluvami, kterými je Česká republika vázána, a které obsahují úpravu různých aspektů pracovního práva. Takových úmluv, ať už přijatých OSN, Radou Evropy nebo Mezinárodní organizací práce, je několik desítek. Kromě obsahu samotných úmluv je popsáno, jak jsou jejich závazky promítnuty do českého právního řádu, zejména norem pracovního práva. -- ISBN : 978-80-7552-607-6 (brožováno). *2Právní monografie0 mezinárodní úmluva * pracovní právo * Česká republika * Mezinárodní organizace práce * mezinárodní úmluva OSN

Počet záznamů: 1