Počet záznamů: 1  

Práva k průmyslovému vlastnictví

  1. Horáček, Roman, 1966- Práva k průmyslovému vlastnictví / Roman Horáček, Karel Čada, Petr Hajn. -- 3., doplněné a přepracované vydání. -- V Praze : C.H. Beck, 2017. -- (Academia iuris). -- Anotace: Učebnice zpracovává problematiku průmyslového vlastnictví poprvé v celé jeho šíři, včetně teoretických otázek soutěžního chování při užívání průmyslových práv, licencí, obchodního tajemství a know-how. Zahrnuje teoretický výklad práv k výsledkům technické tvůrčí činnosti (patenty, užitné a průmyslové vzory, topografie polovodičových výrobků) a k právům na označení (ochranné známky, označení původu a zeměpisná označení) včetně rozboru uvedené problematiky z pohledu práva Evropské unie (Evropský patent, průmyslový vzor Společenství, ochranná známka Evropské unie) i z pohledu mezinárodních smluv (Evropská patentová úmluva, Mezinárodní dohoda o mezinárodním zápisu továrních a obchodních známek). Obsahuje rovněž problematiku práva Evropské unie a mezinárodních smluv a změn, které nastaly až po prvním vydání této publikace, řeší problematiku obchodního tajemství, licenčních smluv a objasnění vztahu soutěžního práva a práv průmyslového vlastnictví. -- ISBN : 978-80-7400-655-5 (vázáno). Čada, Karel, 1945-. Hajn, Petr, 1935-. *2Academia iuris0 průmyslové vlastnictví * know-how * patentové právo * obchodní právo * mezinárodní obchodní právo * značka * komunitární právo - národní právo * Česká republika * učebnice

Počet záznamů: 1