Počet záznamů: 1  

Riziková společnost a globální ohrožení

  1. Suša, Oleg, 1947- Riziková společnost a globální ohrožení : ke kritické teorii Ulricha Becka / Oleg Suša, Marek Hrubec a kol., Ulrich Beck, Elisabeth Beck-Gernsheim, Lucie Cviklová, Petra Guasti, Ladislav Hohoš, Břetislav Horyna, Jan Keller, Martin Kopecký, Jiří Loudín, Marek Skovajsa, Richard Sťahel, František Škvrnda, Jiří Šubrt, Zuzana Uhde. -- Vydání první. -- Praha : Sociologické nakladatelství, 2017. -- (Post ; 15. svazek). -- Anotace: Kniha analyzuje současné významné téma rizikové společnosti a jejího globálního ohrožení. Navazuje přitom na dílo proslulého autora Ulricha Becka, podle kterého se dosavadní společnost dostala do rizikového stadia svého vývoje. Společnost v současné fázi svého vývoje se ocitá v bodě zlomu. Rizika vyvstávají v daleko větší míře než dřív jak v osobním životě člověka, tak i na makrorovině ve společenské, ekonomické, environmentální či vojenské oblasti. V této souvislosti vystává potřeba řešit nejen rizika v jednotlivých zemích, ale také civilizační problémy, sociální nespravedlnost, válečná ohrožení či ekologické problémy v globálním měřítku. Současné změny přinášejí podle Becka zásadní metamorfózu světa. Jednotlivé příspěvky autorů a autorek jsou seřazeny do tří tematických oddílů: Dilemata rizikové společnosti, Globální konflikty a Kosmopolitní a evropské výzvy. Kniha je zakončena rozhovorem Břetislava Horyny s Ulrichem Beckem. -- ISBN : 978-80-7419-251-7 (brožováno). Hrubec, Marek, 1968-. Beck, Ulrich, 1944-2015. Beck-Gernsheim, Elisabeth , 1946-. Guasti, Petra, 1978-. Hohoš, Ladislav, 1948-. Horyna, Břetislav, 1959-. Keller, Jan, 1955-. Kopecký, Martin, 1977-. Loudín, Jiří, 1951-. Skovajsa, Marek, 1974-. Sťahel, Richard, 1974-. Škvrnda, František, 1952-. Šubrt, Jiří, 1958-. Uhde, Zuzana, 1980-. *2Post ; 15. svazek civilizace * společenská změna * společensko-hospodářské poměry * společenský konflikt * Beck, Ulrich (1944-2015)

Počet záznamů: 1