Počet záznamů: 1  

Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu

  1. Landa, Ivan Proměny marxisticko-křesťanského dialogu v Československu / Ivan Landa, Jan Mervart a kol. -- Vydání první. -- Praha : Filosofia, 2017. -- (Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích ; svazek 14). -- Anotace: Publikace se zaměřuje na jednu z nejvýraznějších etap dialogu mezi marxisty a křesťany, jež spadá do 60. let 20. století. Zvláštní pozornost je věnována situaci ve střední Evropě a zejména v tehdejším Československu. Soubor dokumentů, polemik a vzpomínek dokládá o co v tomto dialogu šlo, jaké historické či systematické okolnosti stály u jeho zrodu, jaká témata byla diskutována a k jakým výsledkům se během společných diskuzí dospělo. Zabývá se polemikami zda měly vážnější dopad na tehdejší teologické a filosofické myšlení, zda ovlivnily církevní politiku států v socialistických zemích východního bloku nebo zda změnily postoj křesťanských církví vůči státnímu socialismu. Klade si otázku co zbylo z někdejšího dialogu dnes nebo jestli může něčím přispět do současných diskuzí mezi křesťany a ateisty. -- ISBN : 978-80-7007-481-7 (vázáno). Mervart, Jan, 1980-. Filozofický ústav (Akademie věd ČR). *2Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích ; svazek 140 marxismus * křesťanství * filozofie * teologie * Československo * historie * publikace

Počet záznamů: 1