Počet záznamů: 1  

Proces integrace rodin cizinců do majoritní společnosti České republiky s ohledem na jejich sociokulturní specifika a role žen v procesu integrace

  1. Schebelle, Danica Proces integrace rodin cizinců do majoritní společnosti České republiky s ohledem na jejich sociokulturní specifika a role žen v procesu integrace / Danica Schebelle, Jan Kubát. -- 1. vydání. -- Praha : VÚPSV, v. v. i., 2017. -- Anotace: Cílem monografie bylo zmapování procesu integrace rodin cizinců z třetích zemí - Ukrajinců, Vietnamců a Rusů do majoritní společnosti České republiky s ohledem na jejich sociokulturní specifika a role žen v procesu integrace. Součástí metodiky bylo empirické dotazníkové šetření na vzorku 1219 respondentů, které probíhalo v sedmi vybraných krajích České republiky. -- ISBN : 978-80-7416-311-1 (brožováno). Kubát, Jan integrace přistěhovalců * žena * rodina * začlenění do společnosti * imigrace * sociologie * výzkumná metoda * Česká republika * cizí státní občan

Počet záznamů: 1