Počet záznamů: 1  

Smluvní podmínky FIDIC

  1. Klee, Lukáš Smluvní podmínky FIDIC / Lukáš Klee. -- 2. vydání. -- Praha : Wolters Kluwer, 2017. -- Anotace: Mezinárodní federace konzultačních inženýrů (FIDIC). Aktualizované a doplněné vydání publikace z roku 2011. Autor v deseti kapitolách představuje vzorové dokumenty FIDIC a zabývá se jejich užíváním v České republice, často v porovnání se zahraničím. Zaměřuje se na správce stavby, alokaci rizik, cenu díla, dobu pro dokončení díla a změny díla. Věnuje se rovněž uplatňování claimů a řešení sporů z nich vyplývajících. Jedna z kapitol pak cílí na užití smluvních podmínek FIDIC při zadávání veřejných zakázek v souladu s platnou a účinnou právní úpravou. -- ISBN : 978-80-7552-161-3. inženýrské stavitelství * stavebnictví * veřejná zakázka * závazková odpovědnost * mezinárodní organizace * Česká republika

Počet záznamů: 1