Počet záznamů: 1  

Mezinárodní obchod a migrace

  1. Kubišta, Václav, 1947- Mezinárodní obchod a migrace / Václav Kubišta. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. ; Praha : Metropolitní univerzita Praha, 2016. -- Anotace: Studie v oblasti mezinárodních ekonomických vztahů. Cílem publikace je zmapování pohybu zboží, služeb, kapitálu a pracovních sil ve světové ekonomice, podchycení souvislostí a vazeb mezi jednotlivými činiteli mezinárodního obchodu. Kniha zachycuje změny v dynamice světové ekonomiky vyplývající z rychle se měnících podmínek v industrializačních a globalizačních procesech, které v posledních dekádách ve světě zaznamenáváme. -- ISBN : 978-80-7380-655-2 (Aleš Čeněk ; brožováno). -- 978-80-87956-44-1 (Metropolitní univerzita Praha ; brožováno). mezinárodní obchod * světová ekonomika * obchodní politika * mezinárodní finance * pohyb kapitálu * migrace * pracovní síla

Počet záznamů: 1