Počet záznamů: 1  

Dělba moci a nezávislost justice

  1. Hapla, Martin, 1988- Dělba moci a nezávislost justice / Martin Hapla. -- 1. vydání. -- Brno : Masarykova univerzita, 2017. -- (Acta Universitatis Brunensis. Iuridica ; vol. 519. Řada teoretická. Scientia) (Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ; svazek č. 579 =). -- Na obálce nad názvem: Masarykova univerzita, Právnická fakulta. -- Anotace: Tématu dělby moci je v současném ústavním právu věnována velká pozornost, často však zůstávají opomenuty důležité filosofické kontexty této ideje. Právě na jejich zkoumání se zaměřuje tato práce. -- ISBN : 978-80-210-8478-0 (brožováno). *2Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně ; svazek č. 579 =0 *2Acta Universitatis Brunensis. Iuridica ; vol. 519. Řada teoretická. Scientia0 ústavní právo * filozofie práva * nezávislost soudnictví

Počet záznamů: 1