Počet záznamů: 1  

Život na československých hranicích a jejich překračování v letech 1945-1989

  1. Život Život na československých hranicích a jejich překračování v letech 1945-1989 / Kateřina Lozoviuková - Jaroslav Pažout (eds.). -- Vydání první. -- Praha : Ústav pro studium totalitních režimů ; Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2017. -- Anotace: Československé státní hranice a jejich ostraha sehrávaly ve druhé polovině 20. století významnou roli ve vývoji pohraničních regionů. Zásadní politické, sociální i národnostní změny v prvních poválečných letech se nejvýrazněji projevily právě tady. Původní německy mluvící obyvatelstvo bylo až na výjimky vysídleno a nahrazeno obyvatelstvem slovanského původu. Tzv. železná opona, jež záhy po skončení druhé světové války rozdělila Evropu, a nový režim na státních hranicích determinovaly život všech obyvatel Československa. Vytvoření rozsáhlých zakázaných a hraničních pásem znamenalo další selekci lidí a jejich nucené vysídlování. Lidé žijící v pohraničí byli konfrontováni s faktem, že z přirozených mezistátních hranic se rychle staly hranice nepřátelské. K hlubšímu poznání tématu vlivu hranic v letech 1945–1989 na život obyvatelstva v příhraničních oblastech i jejich legálního, a především ilegálního překonávání chce přispět i tato publikace, rozčleněná do tří celků. První část se zabývá životem v pohraničí. Druhý blok mapuje překračování hranic, ať již povolená v rámci příhraničního styku, nebo nelegální, která nezřídka končila smrtí či trestněprávními postihy. Závěrečný blok je věnován tématu hranic a tzv. železné opony z didaktického hlediska a jeho zpracování ve filmu. -- ISBN : 978-80-87912-68-3 (Ústav pro studium totalitních režimů ; brožováno). -- 978-80-7494-328-7 (Technická univerzita v Liberci ; brožováno). Lozoviuková, Kateřina, 1976-. Pažout, Jaroslav, 1974- pohraniční oblast * životní podmínky * hranice * emigrace * pohraniční migrace * hraniční kontrola * studená válka * Československo * 2. polovina 20. století

Počet záznamů: 1