Počet záznamů: 1  

Neočekávané chování

  1. Thaler, Richard H., 1945- Neočekávané chování : příběh behaviorální ekonomie / Richard H. Thaler ; z anglického originálu Misbehaving. The making of behavioral economics ... přeložil Jan Kalandra. -- Vydání první. -- Praha : Argo : Dokořán, 2017. -- (Zip ; svazek 56). -- Anotace: Anglický titul Misbehaving znamená zhruba „nesprávné chování“, tj. takové, které neodpovídá ústřední ekonomické teorii, podle které se člověk chová a rozhoduje tak, aby po racionální úvaze maximalizoval svůj prospěch. Autor ukazuje, že se to zaprvé neděje, a taky proč se to ani dít nemůže, a jaké to má důsledky pro ekonomickou teorii i pro konkrétní fungování ekonomiky. Kniha je mapováním geneze nového přístupu k ekonomii, oboru behaviorální ekonomie, která zohledňuje lidskou iracionalitu, neinformovanost i lenost. Na příkladech i s teoretickým výkladem. -- ISBN : 978-80-257-2121-6 (Argo ; vázáno). -- 978-80-7363-838-2 (Dokořán ; vázáno). Kalandra, Jan. [Misbehaving. Česky]. *2Zip ; svazek 560 ekonomie * vědy o chování