Počet záznamů: 1  

Strategie vstupu firem na zahraniční trhy

  1. Halík, Jaroslav, 1961- Strategie vstupu firem na zahraniční trhy / Jaroslav Halík, Helena Fialová. -- První vydání. -- Praha : Metropolitan University Prague Press, 2016. -- 150 výtisků. -- Anotace: Autoři si kladou tyto ústřední výzkumné otázky: Proč je proces internacionalizace firem nezbytný pro jejich fungování v globální ekonomice? Jak fungují mezinárodní dodavatelsko-odběratelské vztahy a jaký mají význam pro řízení firem? Jakou roli v současném mezinárodním obchodu hraje vývoj konjunktury a ekonomických cyklů, uplatnění fiskálních a monetárních nástrojů a zahraničněobchodní politika? Jaké jsou zákonitosti a ovlivňující faktory vývoje, výroby a prodeje zboží na průmyslových trzích a na trzích spotřebních? Jaké mikro- a makroekonomické konsekvence z toho vyplývají? Jakou strategii a formu vstupu na zahraniční trhy může zvolit firma, která prochází procesem internacionalizace? Jak se liší formy vstupu na zahraniční trh v oblasti výroby, obchodu a služeb? Jaká jsou rizika, ale též příležitosti doprovázející jednotlivé formy vstupu?. -- ISBN : 978-80-87956-51-9 (brožováno). Fialová, Helena, 1939- podnikové vedení * světová ekonomika * zahraniční trh * mezinárodní trh * nadnárodní společnost * podnikavost * obchodní politika * mezinárodní obchod * trh zboží * vedení společnosti