Počet záznamů: 1  

Krize politického stranictví a noví straničtí aktéři v české politice

  1. Charvát, Jakub, 1985- Krize politického stranictví a noví straničtí aktéři v české politice / Jakub Charvát, Petr Just. -- První vydání. -- Praha : Metropolitan University Prague Press, 2016. -- 200 výtisků. -- Anotace: Jestliže mezi následky zemětřesení patří dlouhodobé či trvalé změny podoby a charakteru okolní krajiny, přímo se nabízí otázka, jak volební zemětřesení z roku 2010 změnilo českou stranickou a politickou krajinu a nakolik trvalá proměna jejího charakteru je. Jednou z ústředních otázek publikace proto je, v jaké míře a v jakých aspektech se výsledky voleb do PS PČR z let 2010 a 2013 liší od sněmovních voleb dřívějších. Předkládaná studie se proto věnuje detailní analýze povahy a intenzity změn (ve smyslu diskontinuity stranického uspořádání), které přineslo volební zemětřesení z roku 2010. Současně se publikace zaměřuje na zhodnocení, jestli se jednalo o změny jednorázové, či zda se nové trendy potvrdily i ve sněmovních volbách následujících (v roce 2013). Neboli jestli lze o sněmovních volbách z roku 2010 uvažovat jako o volbách přelomových (critical), zejména v důsledku případné nové dynamiky stranické soutěže, respektive změny stranického systému. Pro zodpovězení této výzkumné otázky přitom je jako výchozí využita Norrisové a Evansova (1999) analytická typologie voleb. -- ISBN : 978-80-87956-47-2 (brožováno). Just, Petr, 1978- politický režim * politická strana * politická příslušnost * parlamentní volby * Česká republika * názorové hnutí * politologie