Počet záznamů: 1  

Církevní právo

  1. Tretera, Rajmund Jiří, 1940- Církevní právo / Jiří Rajmund Tretera, Záboj Horák. -- Vydání první. -- Praha : Leges, 2017. -- (Teoretik). -- Zkratky. -- Anotace: Publikace se v úvodní části zabývá základními pojmy církevního práva všech církví, jejich vzájemným srovnáním a vztahem ke světským právním předpisům, zejména k českému právu. Druhá část je věnována právnímu řádu katolické církve neboli kanonickému právu. Soustřeďuje se na platné právo latinské (římskokatolické) církve, a to zejména na její ústavní, správní, manželské, majetkové, trestní a procesní právo. Přihlíží k doplňkům a odchylkám v partikulárním právu českých a moravských diecézí a věnuje pozornost i právním zvláštnostem východních katolických církví. Třetí část knihy podává přehled principů, kterými se řídí další církve, zejména reformační, pravoslavné a staroorientální, a to v českých zemích i v zahraničí. -- ISBN : 978-80-7502-192-2 (vázáno). Horák, Záboj, 1975-. *2Teoretik2 církev * vztah mezi církví a státem * církevní právo * kanonické právo * duchovenstvo * instituce náboženství * konfesijní vzdělávání

Počet záznamů: 1