Počet záznamů: 1  

Dívčí deníky Zdenky Kaizlové let 1909-1919

  1. Kaizlová, Zdenka, 1899-1952 Dívčí deníky Zdenky Kaizlové let 1909-1919 / Dagmar Hájková a Helena Kokešová (eds.). -- Vydání první. -- Praha : MÚA, Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v.v.i. : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. -- (Ego : paměti, deníky, korespondence ; svazek 8). -- Anotace: Deníky dcery rakouského ministra financí Josefa Kaizla. Poslední stránky popsala v červnu 1919. Deníky jsou unikátním svědectvím dospívání dívky z lepších společenských vrstev v době předválečné a zejména v období 1. světové války. Ozvěny válečných hrůz i milostné sny, rodinná dramata, politické proměny české společnosti i vznik nového státu jsou témata, která v deníku rezonují. Edice deníků je doplněna dopisy Josefa Fanty ml. Zdence Kaizlové psanými z italské fronty v roce 1918. Studie editorek přibližuje životní osudy Zdenky Kaizlové a její rodiny. -- ISBN : 978-80-7422-425-6 (brožováno). Hájková, Dagmar, 1962-. Kokešová, Helena, 1965-. *2Ego : paměti, deníky, korespondence ; svazek 80 Kaizlová, Zdenka (1899-1952) * životopis * korespondence * 1. desetiletí 20. století * 2. desetiletí 20. století