Počet záznamů: 1  

Podoby antisemitismu v Čechách a na Slovensku ve 20. a 21. století

  1. Vrzgulová, Monika, 1965- Podoby antisemitismu v Čechách a na Slovensku ve 20. a 21. století / Monika Vrzgulová, Hana Kubátová a kolektiv. -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. -- Anotace: Kolektivní monografie o podobách antisemitismu v Čechách a na Slovensku. Analyzuje formy obrazu Žida v české a slovenské většinové společnosti. Příspěvky se zabývají otázkou, jak se v průběhu 20. a 21. století utvářel pojem „Žid“ nebo „židovský“ a vznikal fenomén antisemitizmu i s jeho důsledky. Autoři studií mj. zkoumají i vztah identity a (politické) moci. Badatelé na příkladu Protektorátu Čechy a Morava, válečného slovenského státu, komunistického Československa, ale také soudobých reálií využívají dobového tisku, orálněhistorických životopisných rozhovorů, pamětí a archivních dokumentů. -- ISBN : 978-80-246-3461-6 (brožováno). Kubátová, Hana, 1980- žid * judaismus * začlenění do společnosti * Česká republika * Slovensko * 21. století * 20. století * antisemitismus * monografie