Počet záznamů: 1  

Autorské právo

  1. Autorské Autorské právo ; Průmyslová práva : autorský zákon, užitné a průmyslové vzory, vynálezy a zlepšovací návrhy, ochranné známky, označení původu, topografie polovodičových prvků, biotechnologie, odrůdy rostlin, patentoví zástupci, vymáhání práv duševního vlastnictví, vybraná ustanovení souvisejících předpisů, přehled mezinárodního a evropského práva duševního vlastnictví : velká novela autorského zákona od 20.4.2017 : redakční uzávěrka 10.4.2017. -- Ostrava : Sagit, [2017]. -- (ÚZ : úplné znění ; číslo: 1193). -- Názvové informace z obálky. -- Anotace: Publikace obsahuje autorský zákon, který prošel k 20. 4. 2017 významnou novelizací a dalších 37 zákonů a předpisů v úplném znění včetně vybraných ustanovení souvisejících předpisů. Tučné zvýraznění posledních změn. Součástí publikace jsou přehledy mezinárodního práva duševního vlastnictví vázaného Českou republikou a práva duševního vlastnictví EU. -- ISBN : 978-80-7488-222-7 (brožováno). *2ÚZ : úplné znění ; číslo: 11930 autorské právo * vynález * průmyslové vlastnictví * označení původu * biotechnologie * ochrana odrůd rostlin * legislativa * novela zákona * Česká republika