Počet záznamů: 1  

Metamorfózy práva ve střední Evropě V

  1. Překrásný nový svět nebo ostrov? (konference) (2016 : Znojmo, Česko) Metamorfózy práva ve střední Evropě V. : Překrásný nový svět nebo ostrov? : sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference pořádané Fakultou právnickou ZČU v Plzni ve dnech 8.-10. června 2016 ve Znojmě / František Cvrček, Helena Jermanová (eds). -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, , 2016. -- Anotace: V. mezinárodní konference se snažila z různých hledisek popsat kritický a realistický přístup ke stavu práva v zemích V4. -- ISBN : 978-80-7380-636-1 (brožováno). Cvrček, František, 1956-. Jermanová, Helena skupina Visegrád * filozofie práva * ústavní právo * pracovní právo * veřejná správa * konferenční sborník

Počet záznamů: 1