Počet záznamů: 1  

Notum facimus universis collegis

  1. Sulitková, Ludmila, 1946- Notum facimus universis collegis... : k životnímu jubileu Ludmily Sulitkové. -- Vydání první. -- Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2006. -- (Acta Universitatis Purkynianae Facultatis Philosophicae. Studia historica ; VI.). -- 350 výtisků. -- Anotace: Sborník je ohlednutím za publikační činností oslavenkyně L. Sulitkové, která se věnuje převážně otázkám městské diplomatiky ve středověku a raném novověku. Jedná se o výbor studií staršího i novějšího data, které tvoří kompaktní pohled na danou problematiku. Sborník je doplněn též životopisem a bibliografií autorky. -- ISBN : 80-7044-844-X (brožováno). K životnímu jubileu Ludmily Sulitkové. *2Acta Universitatis Purkynianae Facultatis Philosophicae. Studia historica ; VI.0 společenská třída * společensko-hospodářské poměry * diplomatické vztahy * úřední dokument * Čechy (země) * Morava (region) * středověk * novověk