Počet záznamů: 1  

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice 2015

  1. Mravčík, Viktor Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice 2015 / Viktor Mravčík, Pavla Chomynová, Kateřina Grohmannová, Barbara Janíková, Zuzana Tion Leštinová, Zdeněk Rous, Lucia Kiššová, Jan Kozák, Blanka Nechanská, Tomáš Vlach, Tereza Černíková, Hana Fidesová, Lucie Jurystová, Jiří Vopravil ; z pověření vlády České republiky a Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. -- Praha : Úřad vlády České republiky, 2016. -- ISBN : 978-80-7440-156-5 (brožováno). Chomynová, Pavla. Grohmannová, Kateřina. Janíková, Barbara, 1976-. Tion Leštinová, Zuzana. Rous, Zdeněk. Kiššová, Lucia. Kozák, Jan. Nechanská, Blanka, 1969-. Vlach, Tomáš. Černíková, Tereza. Fidesová, Hana. Jurystová, Lucie. Vopravil, Jiří, 1968-. Česko. Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti. Česko. Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Sekretariát drogová závislost * omamná látka * obchodování s drogami * boj proti zločinu * léčba * Česká republika * 2. desetiletí 21. století

Počet záznamů: 1