Počet záznamů: 1  

Obchodní právo

  1. Černá, Stanislava, 1949- Obchodní právo : podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele / Stanislava Černá, Ivana Štenglová, Irena Pelikánová, Jan Dědič a kolektiv. -- Vydání první. -- Praha : Wolters Kluwer, 2016. -- Anotace: Učebnice v úvodu podává výklad pojmu, povahy, systému a pramenů obchodního práva. Zabývá se postavením podnikatele a instituty, které se vážou k podnikateli a jeho podnikatelské činnosti. Vysvětluje specifika postavení podnikatele v soukromoprávních vztazích a pojednává o závazcích vyplývajících ze smluv, jichž se podnikatel typicky účastní. Současně se zaměřuje i na veřejnoprávní rámec podnikání daný zejména normami živnostenského a rejstříkového práva, právní úpravou účetnictví i právem na ochranu hospodářské soutěže. Podává též výklad práv k nehmotným statkům při podnikání. Věnuje se úpadku podnikatele, jeho důsledkům a způsobům řešení. V závěru vysvětluje důsledky porušení povinností podnikatele v rovině soukromoprávní, které spočívají v odpovědnosti za škodu a za prodlení, a podává i nástin jeho odpovědnosti administrativní a trestní. -- ISBN : 978-80-7552-333-4 (vázáno). Štenglová, Ivana, 1942-. Pelikánová, Irena, 1949-. Dědič, Jan, 1952- obchodní právo * podnikavost * podnikatel * Česká republika

Počet záznamů: 1