Počet záznamů: 1  

Zákon o právu shromažďovacím

  1. Černý, Petr Zákon o právu shromažďovacím : komentář / Petr Černý, Markéta Lehká. -- 2. přepracované vydání. -- V Praze : C. H. Beck, 2017. -- (Beckovy texty zákonů s komentářem). -- Anotace: Komentář reaguje na komplexní novelu zákona o právu shromažďovacím č. 252/2016 Sb., účinnou od 1. 11. 2016. Publikace zahrnuje dosavadní judikaturu všech českých soudů, Evropského soudu pro lidská práva a Evropského soudního dvora. Autoři se při výkladu jednotlivých ustanovení inspirovali dosavadní doktrínou i zahraniční právní úpravou Německa, Rakouska, Slovenska a Polska. Využitelnost komentáře zvyšují vzory nejčastějších podání a rozhodnutí vznikajících při aplikaci zákona o právu shromažďovacím. -- ISBN : 978-80-7400-631-9 (brožováno). Lehká, Markéta. Česko. Shromažďovací zákon (1990, novely 2004- ). *2Beckovy texty zákonů s komentářem zákon * svoboda shromažďování * komentář k zákonu * Česká republika

Počet záznamů: 1