Počet záznamů: 1  

Statistická ročenka České republiky 2016

  1. Statistická Statistická ročenka České republiky 2016 [elektronický zdroj] = Statistical yearbook of the Czech Republic 2016. -- Praha : Český statistický úřad, [2016]. -- ©2016. -- Název z disku. -- Na titulní straně uveden kód 320198-16. -- Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace (23.11.2016). -- Anotace: Statistická ročenka České republiky podává souborný statistický přehled ze všech odvětví národního hospodářství. Důležité údaje jsou doplněny mezinárodním srovnáním zemí EU 28 a porovnáním jednotlivých regionů soudržnosti a krajů České republiky. -- Anotace: The Statistical Yearbook of the Czech Republic provides a comprehensive statistical overview of all industries of the national economy. Important data are supplemented by a comparison of EU28 countries and a comparison of cohesion regions and regions of the Czech Republic. -- ISBN : 978-80-250-2726-4. Česká republika * národní statistika * ročenka * 1. polovina 21. století

Počet záznamů: 1