Počet záznamů: 1  

Býti šlechticem

  1. Austová, Ivana Býti šlechticem : šlechtické nobilitace v letech 1627-1657 v českých a rakouských dědičných zemích / Ivana Austová. -- České Budějovice : Bohumír Němec - Veduta, [2016]. -- ©2016. -- "Spoluvydavatel díla Státní oblastní archiv v Třeboni"--Tiráž. -- 500 výtisků. -- Anotace: Stěžejními tématy této práce jsou změny v titulatuře, podoba nobilitačního procesu, a v neposlední řadě také zásluhy, díky kterým bylo možné stát se v pobělohorském období, resp. v letech 1627–1657, šlechticem. V této době bylo v českých a rakouských dědičných zemích nastoleno mnoho legislativních změn, které ovlivnily mimo jiné nižší šlechtu. Právě v tomto období lze vysledovat počátky tzv. „Nové šlechty“. Klíčovým mezníkem bylo vydání Obnoveného zřízení zemského, které stanovilo právní rámec těchto změn, a v následujících třech desetiletích se nový systém vstupu do šlechtického stavu zabíhal. Proměnila se struktura šlechtické hierarchie, narostlo také množství nobilitačních listin, které stvrdily úspěšné dokončení procesu povýšení do šlechtického stavu. -- ISBN : 978-80-88030-14-0 (vázáno). horní třída * Čechy (země) * Rakousko * 17. století * heraldika * historie

Počet záznamů: 1