Počet záznamů: 1  

Zákoník práce a související předpisy

  1. Hochman, Josef Zákoník práce a související předpisy : úplné znění s komentářem, doplněným o výňatky z důvodových zpráv, judikaturu, vzory typických smluv a podání a úplné znění nařízení vlády č. 108/1994 Sb / Josef Hochman, Ladislav Jouza, Antonín Kottnauer. -- 2. aktualiz. a značně dopl. vyd. s ohledem na novelu zákoníku práce a novelu prováděcího nařízení vlády. -- Praha : Linde - Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví Bohumily Hořínkové a Jana Tuláčka, 2001. -- Rejstřík. -- ISBN : 80-7201-254-1 váz. Jouza, Ladislav, 1940-. Kottnauer, Antonín komentář k zákonu * Česká republika * interpretace práva * legislativa * odměňování za práci * organizace práce * pracovní podmínky * pracovní právo * zákoník práce

Počet záznamů: 1